ATEŞKAN Avukatlık Bürosu‘nun Tüketici Hukuku alanında sunduğu başlıca hukuki hizmetler şunlardır:

 • Ayıplı maldan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
  • Taksitle satış sözleşmeleri,
  • Tüketici kredisi sözleşmeleri,
  • Konut finansmanı sözleşmeleri,
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri,
  • Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri,
  • Paket tur sözleşmeleri,
  • Abonelik sözleşmeleri

Tüketici Hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almaya, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmeye ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenler.

Taksitle satış, tüketici kredisi, konut finansmanı, ön ödemeli konut satışı, mesafeli satış, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli satış, devre tatil, uzun süreli tatil, paket tur, abonelik gibi konularda yapılan tüketici sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler; tüketici sözleşmelerindeki haksız şartların hükümsüzlüğü; ayıplı mal ve hizmetler karşısında tüketicinin sahip olduğu haklar; tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi için alınan önlemler; fiyat etiketi, garanti belgesi, tanıtma ve kullanım kılavuzu, ihtiyari garanti, satış sonrası hizmetlere  ilişkin düzenlemeler; ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar Tüketici Hukukunun kapsamına girer.

Tüketici Konseyi, Reklam Konseyi, Tüketici Hakem Heyeti gibi tüketici kuruluşları ile yargılama, denetim ve cezalandırmaya ilişkin usuller de Tüketici Hukukunun konusu içindedir.