• Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Malpraktis davaları. (Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları.)
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.
  • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.