Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku; yenilenebilir ve yenilemeyen kaynakların tespiti, geliştirilmesi, kullanılması, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması konularını düzenleyen ve ticaret hukuku, idare hukuku, rekabet hukuku ve imar hukuku gibi farklı hukuk dallarıyla ilişkili bir hukuk dalıdır.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku, alanında pek çok kanun ve yönetmelik bulunmasına rağmen, sık yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle günü gününe takip edilmesi gereken ve özel uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.

Ateşkan Hukuk Bürosu, Enerji ve Doğal Kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren firmalara, bu sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası şirketlere; planlama süreçleri, proje aşamaları, finansman sağlanması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporları, kurum onayları, projelerin yürütülmesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

  • İzin ve lisans başvurularını hazırlaması,
  • Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Mühendislik tedarik ve inşaat (EPC) sözleşmeleri ile ve PPA (enerji alım) sözleşmelerinin hazırlanması.
  • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
  • EPDK kararlarına karşı dava açılması,