Ateşkan Avukatlık Bürosu her türlü özel hukuk uyuşmazlığının önlenmesi, dava veya alternatif çözüm yollarıyla giderilmesi için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Sözleşmelerin hazırlanması:

Pek çok hukuki uyuşmazlık, tarafların iradesini tam yansıtmayan, bazı maddeleri muğlak olan, eksik veya hatalı hazırlanmış sözleşmelerden kaynaklanır. Hukuki uyuşmazlıkların doğmadan engellenmesi için sözleşmelerin hazırlanması veya karşı tarafça sunulan sözleşmelerin dikkatle incelenmesi gerekir.

Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için kanundaki şekil şartına uyulması gerekir. Sözleşmedeki bazı maddeler (haksız şart veya genel işlem koşulu niteliğinde olanlar gibi) kanun gereği yazılmamış sayılabilir.

Bu nedenle, Ateşkan Avukatlık Bürosu, şahıs veya şirket olarak hazırlayacağınız sözleşmelerin amacınıza uygun olarak hazırlanması için gerekli hizmetleri sunarak sonradan doğabilecek ihtilafları baştan önlemeyi veya ihtilaf doğduğunda müvekkillerinin haklarını doğru hazırlanmış bir sözleşme ile koruma altına almayı hedefler.

Tazminat talepleri:

Hukuki uyuşmazlıkların diğer nedenleri haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşmedir.

Maddi tazminat: Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermek zorundadır. Ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma, bedensel zarardan kaynaklı tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve mala gelen zararlar nedeniyle maddi tazminat talep etmek mümkündür.

Ölüm veya sakatlık ile sonuçlanan trafik kazaları ve iş kazaları maddi tazminat talep edilebilecek olaylara örnek gösterilebilir. Ayrıca ticari hayatta haksız rekabet nedeniyle tazminat talep edilebilir.

Maddi tazminat:Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda zarar görenin manevi tazminat talep hakkı bulunmaktadır. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınları da manevi tazminat alabilir. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişi de, manevi tazminat isteyebilir.

Ateşkan Avukatlık Bürosu maddi ve manevi tazminat taleplerinizi dava ve alternatif çözüm yolları ile almanız konusunda her türlü hukuki hizmeti sunar. Size veya şirketinize yöneltilen maddi ve manevi tazminat talepleriyle ilgili davalarda sizi temsil eder.

Ateşkan Avukatlık Bürosu, her türlü özel hukuk uyuşmazlığı hakkında şahsınız veya şirketiniz tarafından açılan veya aleyhinize açılmış ya da açılacak her türlü davada sizi veya şirketinizi temsil eder. Uyuşmazlık konusu olan meseleler hakkında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verir. Dava sonucunda elde edilen hakkın icra takibi yoluyla alınmasını sağlar.

Şahsınız veya şirketiniz adında vereceğiniz vekalet ile uyuşmazlık konularında hukuki danışmanlıkta bulunmak, bu amaçla yazışmalar ve iş takibi yapmak, dava açmak veya açılmış davalara cevap vermek, şahsınız veya şirketinizin vekilliğini mahkemeler, icra daireleri, Bölge Adliye Mahkemeleri veya Yargıtay nezdinde üstlenmek hizmetlerini sunmaktayız.

Özellikle kişiler ve aile hukuku, miras hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermekteyiz. Ayrıca ticari işletmeler ve şirketler için sözleşmeli avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz bulunmaktadır.

Faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için ilgili bağlantıya tıklayınız:

 1. Kişiler ve Aile Hukuku
 2. Miras Hukuku
 3. Ticaret ve Şirketler Hukuku
 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 5. Gayrimenkul Hukuku
 6. Tazminat Hukuku
 7. Tüketici Hukuku
 8. İdare ve Vergi Hukuku
 9. Bilişim Hukuku
 10. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 11. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 12. Tıp ve Sağlık Hukuku